రంగమ్మత్త.. ఎందుకీ సైలెన్స్!

సోషల్ మీడియా కొంపలంటిస్తోంది. కొన్నిసార్లు కొంపలు కూల్చడానికి వేదిక అవుతోంది. ఈ ప్రమాదాన్ని ఏమని విశ్లేషించాలి?  స్టార్ట్ ఫోన్ చెలిమి.. సోషల్ మీడియా బులపాటం కొందరికి గుండె పోటు తెచ్చే పరిస్థితి ని కలగజేస్తోంది. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీల కు సోషల్ మీడియా …

Read More