ఏపీ సీఎం జగన్ కు ‘నోబెల్’ ప్రశంసలు

నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ సాధారణంగా ఎవరి మీదా కామెంట్స్ కానీ, స్టేట్ మెంట్స్ ఇవ్వడం కానీ చేయరు. అసలు నోబెల్ విజేతలు సాధారణంగా ఎవరిని కలవరు.. వారిని కలవడానికి కూడా సాధారణ మనుషులకు అవకాశం ఉండదు. కానీ తాజాగా ప్ర ముఖ …

Read More