తలవంచని యోధుడు.. వైఎస్ జగన్

ఆయన మాట ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి బాట.. ఆయన తెగింపు పేదల కడుపు నింపు.. ఆయన ధైర్యం యువతకు మనోధైర్యం.. ఉద్యమాలే ఊపిరిగా.. జనమే తన హృదయ స్పందనగా.. జనం మెచ్చిన జననేతగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎదిగారు.. ఈ క్రమంలో ఎన్నో …

Read More