చీటింగ్ కేసులో టాలీవుడ్ హీరో అరెస్ట్

మోసపోయేవాడు ఉన్నంత కాలం మోసం చేస్తూనే ఉంటారు అన్నట్టు ..ఈ మధ్య మోసం చేయడం అందరికి అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇలాంటి మోసాలు జరుగుతున్నాయి అని ఈ మధ్య ఎక్కువగా ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా మోస పోయే వారి సంఖ్య రోజురోజుకి …

Read More