నాతో పెట్టుకున్న ఏడుగురు పోయారు : కేఏపాల్

వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన వివాదాస్పద ‘అమ్మ రాజ్యంలో కడప బిడ్డలు’ సినిమా వివాదం ఇంకా సమసి పోవడం లేదు. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందు ప్రజాశాంతి పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు కేఏపాల్ సినిమాను విడుదల కాకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. తనకు …

Read More